VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 10 | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 11:1-2

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. 2 Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website