VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giê-rê-mi | Ca-thương 3 | Ca-thương 4 | Ca-thương 5 | Ê-xê-chi-ên

Ca-thương 4:21-22

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Hỡi con gái Ê-đôm, ở đất Út-xơ! Hãy vui mừng hớn hở, Cái chén cũng sẽ trao đến mầy, mầy sẽ say mê và trần truồng. 22 Hỡi con gái Si-ôn, sự phạt tội lỗi mầy đã trọn, Ngài không đày mầy đi làm phu tù nữa! Hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ thăm phạt tội mầy; phô bày gian ác mầy!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn