VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 1 | Ma-la-chi 2 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 1:7

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dể.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn