VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xa-cha-ri | Ma-la-chi 2 | Ma-la-chi 3 | Ma-la-chi 4 | Ma-thi-ơ

Ma-la-chi 3:16

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn