VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Lu-ca 11 | Giăng

Lu-ca 10:5

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy!

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website