VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Giăng

Lu-ca 6:40

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Môn đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn