VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 11 | Giăng 12 | Giăng 13 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 12:46

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn