VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 15 | Giăng 16 | Giăng 17 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 16:8a

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn