VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 8 | Giăng 9 | Giăng 10 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 9:4-5

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. 5 Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn