VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 9 | 1 Cô-rinh-tô 10 | 1 Cô-rinh-tô 11 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 10:11-12

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. 12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn