VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:10

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa,

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn