VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Tê-sa-lô-ni-ca | 1 Ti-mô-thê 5 | 1 Ti-mô-thê 6 | 2 Ti-mô-thê

1 Ti-mô-thê 6:8

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng;

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn