VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Ti-mô-thê | 2 Ti-mô-thê 1 | 2 Ti-mô-thê 2 | Tít

2 Ti-mô-thê 1:7

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn