VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 11 | Hê-bơ-rơ 12 | Hê-bơ-rơ 13 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 12:28-29

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; 29 vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn