VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 4:3

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn