29:17 Hãy sửa phạt con người, thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người, Và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Châm-ngôn 29:17 CHIA SẺ