LAN CHI


  1. NỮA ĐỜI HOANG
  2. ĐỐ AI?

Giá ủng hộ cho mỗi CD là 10.00 USD.
Miễn cước phí cho trong nước Hoa Kỳ.
Xin viết check cho "Lan Tran".


Lan Tran
123 Brownstone Drive
Madison, AL 35758
256.890.9134
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lanchi/

Mời thính giả đón xem những nhạc phẩm trên do Lan Chi trình bày trong chương trình Tình Yêu Không Biên Giới.
Lan Chi chân thành cám ơn sự ủng hộ của quí thính giả. Nguyện mọi sự bình an trong Chúa.
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


13,913
240,914,139