LAN CHI


 1. NỮA ĐỜI HOANG
 2. ĐỐ AI?

Album 1:
Biệt Thánh Ca NỮA ĐỜI HOANG


Biên tập: Lan Chi
 1. Chi Em Ơi
 2. Cõi Tâm Linh
 3. Ước Thành Vì Sao
 4. Cùng Với Thiên Thần
 5. Tình Yêu Không Biên Giới
 6. Tình Yêu Nào
 7. Trở Về Nguồn
 8. Thánh Đường
 9. Nữa Đời Hoang
 10. Phục Sinh
 11. Vững Trọn Lòng Tin

Giá ủng hộ cho mỗi CD là 10.00 USD.
Miễn cước phí cho trong nước Hoa Kỳ.
Xin viết check cho "Lan Tran".


Lan Tran
123 Brownstone Drive
Madison, AL 35758
256.890.9134
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lanchi/

Mời thính giả đón xem những nhạc phẩm trên do Lan Chi trình bày trong chương trình Tình Yêu Không Biên Giới.
Lan Chi chân thành cám ơn sự ủng hộ của quí thính giả. Nguyện mọi sự bình an trong Chúa.
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


12,893
206,788,556