DUY CHỈ CÓ NGÀI

1- Duy Chỉ Có Ngài - Ha Gim - Nhạc Hoàng Phúc
2- Viết Cho Mẹ - Hạnh Nguyên - Nhạc Hoàng Long
3- Dưới Bóng Cánh Ngài – Xuân Trường - Nhạc Hoàng Long & Hoàng Phúc
4- Tình Yêu Nhiệm Màu – Mai Thảo - Nhạc Hoàng Long
5- Mừng Chúa Trở Lại - Tốp Ca - Nhạc Hoàng Phúc
6- Thập Tự Gía - Tấn Đạt - Nhạc Hoàng Long & Hoàng Phúc
7- Xin Chúa Lắng Nghe - Hạnh Nguyên - Nhạc Hoàng Long & Hoàng Phúc
8- Một Bài Ca Mới - Tố Hà - Nhạc Hoàng Phúc
9- Ta Là Ai? - Tấn Đạt - Nhạc Hoàng Long & Hoàng Phúc
10- Mùa Gặt - Tốp Ca - Nhạc Hoàng LongLời: Nguyễn Chính
Nhạc: Hoàng Phúc – Hoàng Long
Hoà Âm: Quang Đạt
Nhóm Bè: Hoa Giấy
Designed: Hồng Sơn


CD nhạc & lời ( Vocal) ủng hộ: $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ: $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) gía ủng hộ: $7.00 US. Nếu mua trên 2 cuốn sẽ tặng tập bài hát.

Địa chỉ gửi check hoặc money order:
Mr. Chính Nguyễn
P.O. Box 690804
Houston, TX 77269-0804

Xin vui lòng liên lạc bằng Email trước khi order
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/nguyenchinh/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


10,547
259,816,408