GIẤC MƠ NHIỆM MẦU

1. Lời giới thiệu – Introduction
2. Tình yêu cao cả – Greatest Love (John 15 :13) – 17/08/07
3. Con về bên Cha – Back to Father (Luke 15 :11-24) – 16/08/07
4. Hứa nguyện – Promise Keepers - 01/08/07
5. Lời ru – Lullaby – 02/08/07
6. Giấc mơ nhiệm màu – A wonderful dream – Dallas 27/07/07
7. Trong vòng tay – In the Hands – 30/08/07
8. Thiên đường – Paradise (Revelation 21) – 13/09/07
9. Con thuyền trong cơn bão – A boat under the storm (Luke 8 :22-25) – 27/09/07
10. Nguồn sự sống – Sources of Life – 10/08/07
11. Ký ức dòng sông – Memory of the river (Matthew 3 :5-6) – 27/09/07
12. Lời kết - ConclusionALBUM Giấc Mơ Nhiệm Màu Made in USA 15-10-2007
Giọng ca và những sáng tác thánh ca đầu tiên của Phạm Tuấn Hùng
GOD BLESS YOU

Composed and arranged by: Phạm Tuấn Hùng
Produced, recorded, mixed and programming by: Phạm Tuấn Hùng
Vocal by: Phạm Tuấn Hùng
Background vocals by: Trần Xuân Bách, Kristy Trang Nguyễn, Kiều Ngân
Photographer : Dinh Dzu
Designed by : hung6776


CD nhạc & lời ( Vocal ) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) ủng hộ : $ 7.00 US
Tùy theo địa chỉ gửi đến sẽ tính tiền shipping riêng

Xin vui lòng liên lạc bằng Email trước khi order
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/phamtuanhung/


Địa chỉ nhận check hoặc money order:
Kristy Trang Nguyễn
17097 Georgetown Way
Rosemount, MN 55068
USA
Điện Thoại:
612-644-5110 (Phạm Tuấn Hùng)
612-532-7896 (Kristy Trang Nguyễn)

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam:
535 Kim ma St. /2/ #D5
Lang Khoa hoc, Ngoc Khanh
Ba Dinh District, Hanoi
Điện thoại: 0904278000

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


20,811
253,976,385