TÌNH YÊU VĨNH CỬU

HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CD NHẠC THÁNH MỚI ĐÃ PHÁT HÀNH TRONG MÙA GIÁNG SINH NĂM 2004


Chủ Đề: TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Tuyển tập những ca khúc ca ngợi Thiên Chúa

NHẠC & LỜI: Vĩnh Phúc, Thiên Kiều Giang, Châu Hoàng Phúc, Đoàn Trần, Đinh HIền Nhân, Nhạc David Dong, Vũ Đức Nghiêm, Tường Khanh, Nguyễn Duy Trung, Châu An Phước, Châu Hồng Sơn
 1. Jesus (Hoàng Trọng- Vĩnh Phúc) Thu Hương - Hagim
 2. Hướng tâm lên (Thiên Kiều Giang) Hagim
 3. Tình yêu vĩnh cửu (Châu Hoảng Phúc) Thu Hương - Hagim
 4. Tình yêu biến đổi (Lời việt Huệ Nguyên) Bửu Hồng
 5. Sống yêu thương (Đoàn Trần) Thu Hương - Thái Bình
 6. Tình Yêu Chúa ban cho (Đinh Hiền Nhân) Thu Hương
 7. Hối Tiếc (Nhạc David Dong lời Sinh Võ) Bửu Hồng
 8. Đêm sao sáng & Đêm Thánh (Vũ Đức Nghiêm & TC) Thu Hương- Hagim
 9. Chỉ có duy Ngài (Tường Khanh) Thu Hương- Thái Bình
 10. Chúa Tôi (Nguyễn Duy Trung) B.Hồng, T.Hương, T. Bình
 11. Tình Mẹ Yêu con (Châu An Phước) Thu Hương- Hagim
 12. Trọn Đời Con Dâng (Lời Trương Công Trí) Thu Hương
 13. Chúa vẫn chờ con (Hồng Sơn) Tố Hà

Nhạc không lời tập hát (Sound Tracks) giá ủng hộ: $10.00
Được free shipping ở Hoa Kỳ!
Liên Lạc Hoặc Order:
Mục Sư Phan Quang Vinh
244 LEO AVE
SAN LEANDRO, CA 94577
Tel. (510) 632-5160
Email: m s p h a n v i n h @ j u n o . c o m

Để nghe bài nhạc, quý vị cần tải xuống và cài đặt Windows Media Player 9+. Nếu âm thanh bị ngưng đoạn, xin cứ bấm nút Play. Xin sử dụng modem 14.4 kbps hay nhanh hơn.


17,530
259,814,206


+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.