Winter Photo

VĂN PHẨM NGUỒN SUỐI TÂM LINH

ALBUM # 15
Chủ Đề: "NGỢI KHEN CHÚA"

Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng
Hòa Âm: David Dong

  1. Vững Tin Nơi Ngài - Xuân Trường
  2. Cảm Xúc Con Người - Quỳnh Lan
  3. Thoát Khỏi Tối Tăm - Xuân Trường
  4. Trao Lòng Cho Chúa - Phương Trinh
  5. Tận Hiến Cuộc Đời - Xuân Phú
  6. Một Dòng Sông - Quỳnh Lan
  7. Hành Trang Cuộc Đời - Thụy Long
  8. Diễm Phúc Đời Con - Hương Giang
  9. Ngợi Khen Chúa - Mỹ Dung
  10. Được Ngài Yêu - Mai Thảo

1. DVD, Giá ủng hộ: $ 15.00 USD
2. CD Vocal, Giá ủng hộ: $10.00 USD
3. Tập Bài Hát, Giá ủng hộ: $10.00 USD
4. CD Sound Tracks (nhạc không lời), Giá ủng hộ: $ 10.00 USD

Nếu quý vị muốn ủng hộ DVDs & CDs, xin cho chúng tôi TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA QUÝ VỊ. CHÚNG TÔI SẼ GỞI ĐẾN TẬN NHÀ. TRẢ TIỀN SAU KHI NHẬN HÀNG. THÀNH THẬT CÁM ƠN!!!

LƯU Ý: S&H FREE in U.S.A. & CANADA
NGOÀI U.S.A XIN TRẢ THÊM $5.00 FOR S&H.
XIN LIÊN LẠC & ORDER & TRẢ TIỀN:
Mr. Trần Văn Trọng
256 Main ST
Hackensack, NJ 07601
Điện Thoại: (201) 489-3133.
Email: bấm vào đây (click here)
Web Site: vietchristian.com/music/trongtran/
www.nguonsuoitamlinh.net

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

162,669
191,413,134