Winter Photo

TRÙNG DƯƠNG 1. Hãy đến hát mừng Đấng Cứu chuộc - Hoài Anh – Nguyên Lê – Như Quỳnh
 2. Mùa vui - Như Quỳnh – Hoài Anh
 3. Cần một chỗ cho Chúa – Lê Vũ
 4. Khúc hát tìm Vua - Tấn Đạt – Hoài Anh
 5. Tin Lành đã đến - Hoài Phương - Như Quỳnh
 6. Ước vọng đêm thánh - Tấn Đạt
 7. Đêm tình yêu vào đời – Như Quỳnh – Kim Chi
 8. Tiếng hát trong đêm - Tấn Đạt – Hoài Anh
 9. Nếu không có Jesus – Lê Vũ
 10. Tiếng vọng Giáng sinh – Hoài Phương – Như Quỳnh
 11. Tiếng hát từ miền trần thế - Lê Vũ- Như Quỳnh
 12. Chiều giáo đường – Vân Nhu
 1. Gô-gô-tha - thập tự giá- đường sự sống đời đời - Vân Nhi
 2. Tiếng vọng từ đồi cao - Tấn Đạt
 3. Tiếng Rừng - Hoài Phương
 4. Bước Thánh - Thanh Hiền
 5. Vẫn còn đó nỗi đau - Như Quỳnh
 6. Tìm về bên Cha - Lê Vũ
 7. Đêm bi thương cuối cùng - Tấn Đạt - Vân Nhi
 8. Niềm đau Chúa - Hoài Phương
 9. Nỗi đau - mộng và thực - Tấn Đạt
 10. Tình yêu Chúa là sức sống đời tôi - Vân Nhi
 11. Tình khúc Nhã ca - Thanh Hiền
 12. Lòng Chúa - Như Quỳnh
 13. Khao khát - Vân Nhi
 14. Đường thập tự vinh quang - Tứ Ca


CD nhạc & lời ( Vocal ) ủng hộ : $10.00 US
CD nhạc không lời ( Soundtrack ) xin ủng hộ : $10.00 US
Tập bài hát ( Song book ) ủng hộ : $5.00 US
Free Shipping trong Canada và Hoa kỳ
Ngoài Canada và Hoa kỳ : Xin thêm $ 5.00 US cước phí

Liên Lạc Hoặc Order
Mục Sư Châu An Phước
139 Hearthstone Drive
American Canyon, CA 94503
Tel. (707) 649-1681
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/trungduong/

All recordings contain copyrighted material and may only be recorded for personal use. Please contact the publisher for other purposes such as redistribution, webcast, and broadcast...

10,696
248,468,834