VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Sự Cám Dỗ của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1638 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 14:47:27
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Mác 1, Lu-ca 4.

Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Indian Trail, NC, US2917.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)5
2Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)4
3Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.