VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nương Trong Cánh Chúa

Lu-ca 13:31-35
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 723 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/16/2019 3:36:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, 11413.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Quẳng Gánh Lo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Bạn sẽ dâng những gì? (Mục Sư Chương Thanh Lâm)2
4Hội Thánh Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chân Thần Duy Nhất (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.