VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Hai Người Theo Chúa

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 993 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 8:48:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US8788.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hướng Tới Tương Lai (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
2Đấng Chăn Giữ Tôi (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Biết Mình Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Lẽ Nào Lại Không Làm? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Giáng Sinh, Chân lý về sự tha tội (Mục Sư Chung Tử Bửu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.