VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Những Chọn Lựa Khôn Ngoan Làm Biến Đổi Đời Sống

Những Chọn Lựa Khôn Ngoan Làm Biến Đổi Đời Sống

Giô-suê 24:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/29/2007; 1948 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 0:40:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-suê 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-suê 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1533.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Nguyên Tắc Hội Thánh Tăng Trưởng Theo Khuôn Mẫu Tân Ước (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.