VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Sê-sa Và Đức Chúa Trời

Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 413 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2019 0:46:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.


SốKhách từMới xem
1, 12557.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Lời Cầu Nguyện Của Thầy Tế Lễ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Hành Trình Của Người Tín Đồ (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Kinh Thánh Và Sự Cứu Rỗi (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.