VietChristian
VietChristian
httl.org

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Được Làm Công Dân Trong Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:12-13
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/25/2008; 3419 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/25/2019 15:37:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Bồi Linh Mưa Nguồn.


SốKhách từMới xem
1, France626.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Sự Sáng (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Đến Với Chúa Để Được Nghỉ Ngơi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Giữ Sự Hiệp Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.