VietChristian
VietChristian
httl.org

Học Cầu Nguyện

Học Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:2/22/2009; 2806 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 8:1:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Tacoma, WA, US591.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
2Lời Cầu Nguyện Của Thầy Tế Lễ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Những Điều Trước Hết (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
5Để Kết Quả Bội Phần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.