VietChristian
VietChristian
httl.org

Người Khách Lạ

Người Khách Lạ

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Đình Ân
C:4/12/2009; 1478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 9:35:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1858.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Chúa Cho Trẻ Thơ (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
2Tình Yêu Thương (Mục Sư Lê Thế Đinh)1
3Những Dấu Hiệu Của Sự Tái Sanh (Pastor Michael Faber)1
4Chúa Thăng Thiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ngươi Yêu Ta Hơn Những Kẻ Này Chăng? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.