VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chuyển Tải Phước Lành

Chuyển Tải Phước Lành

Ga-la-ti 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2009; 745 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 17:49:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, 9501.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)8
2Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)8
3Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)4
5Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.