VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Biết Mình Được Chọn

2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 661 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 0:31:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Biết Mình, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, France16616.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Chức Năng Làm Mẹ Của Ê-va (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Sự Thành Tín Chúa và Tương Lai Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Đám Rước Vĩ Đại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đức tin là gì? (phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.