VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Biết Mình Được Chọn

2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 642 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 12:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 1.

Biết Mình, Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, France3783.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quên Đi Những Việc Đã Qua (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Rượu Mới Chứa Trong Bình Mới (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Sao Ghét Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Phán Xét Và Đoán Phạt (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.