VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đấng Yêu Thương

Đấng Yêu Thương

Nhã-ca 4:6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/7/2010; 1855 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/18/2019 13:17:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca), Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US890.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bịnh Và Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Có Can Đãm Vì Rõ Ý Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Sự Phục Vụ Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
4Năm mới lối sống mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.