VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phụ Tử Tình Thâm

Phụ Tử Tình Thâm

2 Sa-mu-ên 15:1-12; 2 Sa-mu-ên 18:1-5; 2 Sa-mu-ên 18:31-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/20/2010; 1888 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 9:29:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 15, 2 Sa-mu-ên 18, 2 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 15, 2 Sa-mu-ên 18, 2 Sa-mu-ên 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1209.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)4
2Đức tin là gì? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Lời Mời Ân Cần (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sự Hiện Diện Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.