VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Bánh và Sự Sống

Bánh và Sự Sống

Giăng 6:35-40
Mục Sư Nguyễn Hồng Chí
C:4/18/2010; 1708 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 3:12:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6028.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Làm Theo Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Những Lời Đau Thương Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Người Mới Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.