VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lễ Vật Đúng Lúc

Lễ Vật Đúng Lúc

Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/1/2010; 821 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 4:3:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1270.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Các Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Giải Thoát (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Nhớ Lại Sự Thành Tín Của Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
5Chúa Cần Dùng Lừa Này (Mục Sư Lê Phước Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.