VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha

Giăng 17:6-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/26/2010; 1669 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 11:41:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17), Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US12413.88 phút
2Philadelphia, PA, US12414.11 phút
3Mountain View, CA, US12452.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Dự Phần Phép Lạ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
4Nên Nhớ Và Nên Quên (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.