VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha

Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha

Giăng 17:6-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/26/2010; 1674 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 16:32:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17), Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, France4500.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Vụ Với Tinh Thần Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nhập Thể (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Sự Cám Dỗ Và Điều Ác (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.