VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Lời Tạ Ơn Của Người Được Cứu

Thi-thiên 40:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/6/2016; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 22:44:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 40.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 40.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US99.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quẳng Gánh Lo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Bên Lòng Mẹ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Nói Gì Với Nhau (Pastor Hồ Long)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.