VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Phiên Tòa Chung Thẩm

Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2584 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 18:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Chúa Đến và Tận Thế.


SốKhách từMới xem
1, Thailand4838.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quên Đi Những Việc Đã Qua (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Sao Ghét Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Phao-lô Với 1 Cô-rinh-tô 13 (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Nhìn Thấy Khải Tượng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Hãy Chổi Dậy Lên Bê-tên Mà Ở (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.