VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Sự tự do thật nhờ được tha thứ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2003; 429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 16:47:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta.


SốKhách từMới xem
1, Switzerland15941.51 phút
2Ashburn, VA, US15991.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Tấm Lòng Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Khi Đức Thánh Linh Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ta Là Đấng Sống (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)1
5Thiên Sứ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.