VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bắt Đầu Mới
Mắt vẫn chưa thấy những điều tốt nhất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/21/2007; 272 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2019 16:26:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France29933.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Đứng dậy mà bước đi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.