VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Được gọi để làm muối của đất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 2:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US34092.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Biết Ơn Chúa: Vâng Giữ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.