VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Được gọi để làm muối của đất

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/29/2007; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 8:38:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính.


SốKhách từMới xem
1, Italy4350.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)3
3Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Khác Nào Kẻ Nằm Chiêm Bao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Trông Chờ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.