VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Taking the next step in Christ
Bước đi bước kế tiếp trong Đấng Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 228 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 19:49:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5506.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)6
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
4Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
5Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.