VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Sự thờ phượng phải lẽ: Sự vâng lời

Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:4/26/2009; 1330 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 18:10:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, 12975.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Lời Cầu Nguyện Của Thầy Tế Lễ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)3
3Điều Gì Tội Nhân Làm Khi Đến Địa Ngục (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Cùng Làm Việc Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.