VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Khát vọng của người được chọn

Mục Sư Võ Văn Lạc
C:10/18/2009; 837 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 4:7:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1683.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)4
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
4Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Hai Người Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.