VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc

Ma-thi-ơ 16:18; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/6/2016; 172 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2019 13:59:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16, Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US40145.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.