VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hầu Chúa Hay Hầu Tôi

Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 8:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, France1973.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Có Tôn Cao Đấng Con Siêu Việt? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Đừng Bối Rối Bức Xúc (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.