VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Hầu Chúa Hay Hầu Tôi

Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 525 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 14:47:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1305.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
3Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
4Mẹ Dạy Cho Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Trọng Tâm Của Tất Cả (Pastor Terry Smith)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.