VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Làm Thế Nào Để Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1529 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 23:17:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Toowoomba, Australia3232.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trách Nhiệm Chính Của Người Cha (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Cha Của Mọi Người Và Mọi Sự (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Học Biết Chúa Tin Cậy Một Đấng Không Thay Đổi Trong Một Thế Giới Đầy Đổi Thay (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Sự Nhân Từ Đời Đời Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.